ติดตั้งโปรแกรม CCS-SIMSลิงค์ รายงานผลการเรียน รังสิต
http://ns4.ccs-sims.net/anno-grade-login.php?action=Login&school=CCR

ลิงค์ ห้องเรียน 2563 รังสิต
http://ns4.ccs-sims.net/anno-classroom-login.php?action=Login&school=CCR


ลิงค์ รายงานผลการเรียน หทัยราษฎร์
http://ns4.ccs-sims.net/anno-grade-login.php?action=Login&school=CCJ

ลิงค์ ห้องเรียน 2563 หทัยราษฎร์
http://ns4.ccs-sims.net/anno-classroom-login.php?action=Login&school=CCJ

อนุบาล คลองหลวง
ลิงค์ ห้องเรียน 2563
http://ns4.ccs-sims.net/anno-classroom-login.php?action=Login&school=CCKHL